OR staat voor Ouderraad en wij regelen en ondersteunen allerlei activiteiten op onze school maar ook daar buiten.

Wij bestaan uit minimaal 9 en maximaal 15 ouders van kinderen uit groep 1 t/m 8. De OR bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris, leden en 2 leerkrachten namens de school. Het aantal leden is oneven omdat een enkele keer over bepaalde onderwerpen gestemd moet worden.

Wanneer je lid wordt van de OR is dit in principe voor een tijdvak van 3 jaar. Elk jaar stoppen ouders omdat hun kinderen van school gaan of vanwege een andere reden. Er volgt dan een oproep voor nieuwe leden. Het aantal plaatsen is meestal beperkt. Mochten er meer ouders zich aanmelden dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan volgen er verkiezingen. Bij deze verkiezingen kunnen de leden die op dat moment 3 jaar in de OR zitten, herkiesbaar gesteld worden. Elke ouder/verzorger die een kind heeft op de Bs Bernadette mag stemmen wie hij/zij graag in OR wil hebben. 

Dit is onze Ouderraad, van links naar rechts: Monique, Nancy, Anne, Mila, Bianca, Marisca, Olga, Jenneke, Wendy en Johan.

 

OR BERNADETTE