In het bovenstaande menu kiest u "Documenten" en voor de pagina's van de Ouderraad (OR) of van de Medezeggenschapsraad (MR).