In het bovenstaande menu kiest u de pagina van de Ouderraad (OR) of van de Medezeggenschapsraad (MR). De documenten staan voortaan onder de button 'documenten'.