Schooltijden:
Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn de schooltijden van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.