Onze populatie is een afspiegeling van de Veghelse samenleving en daar zij we trots op. Een mengelmoes van veelkleurige vogels die het leren en het leven samen delen en samen vieren, elke dag weer. Samen met ouders helpen we de kinderen om vanuit een solide basis zelfsturend te worden en uit te vliegen naar de wereld die volgt na de basisschool!
GROEI is een kernbegrip op onze school, het loopt als een rode draad door onze dagelijkse aanpak. Groei in sociaal gedrag en groei in "chauffeur" zijn voor het eigen leerproces. Groei in resultaten, voor ieder kind naar zijn eigen mogelijkheden en elke vervolgstap weer aansluitend op het laatst behaalde doel. Dat is de kern van ons onderwijs!