17-11-2017

Onder de button documenten kunt u de resultaten inzien van het oudertevredenheidsonderzoek en het personeelstevredenheidsonderzoek. Beiden zijn in dit jaar (2017) afgenomen. De uitkomsten zijn ook in het team en in de MR besproken.

Bij de oudertevredenheidspeiling moet aangetekend worden dat, ondanks vele oproepen en geboden mogelijkheden, de response op 50% lag. Dat is voor de ‘geldigheid’ van een uitslag aan de lage kant. Algemeen wordt gesteld dat bij dergelijke onderzoeken de respons op minimaal 65% moet liggen om een betrouwbaar beeld te krijgen. We hebben toch besloten om hem te publiceren uit waardering voor de ouders/verzorgers die hem wel ingevuld hebben.