01-02-2019

Alle groepen zijn weer begonnen met de halfjaarlijkste CITO-toetsen. Zoals u gewend bent zijn de resultaten ook zichtbaar in Ouderportaal. Er is wel iets veranderd. Wij zijn gaan werken met een nieuwe weergave van de waardering. Eerder gebruikten wij letters: A tot E. Nu stappen we over naar Romeinse cijfers: I-V. Dit is uitgelegd op de informatie-avond aan het begin van het schooljaar. Zoals beloofd komt de dia uit de presentatie ook online te staan, zodat u kunt kijken hoe het ook al weer zit. Klik op deze link!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of onze intern begeleider Jikke.