14-03-2018

We gaan de schooltijden aanpassen met ingang van het nieuwe schooljaar. In goed overleg met de ouders, de medezeggenschapsraad (MR) en het complete schoolteam, is er voor gekozen om te gaan starten met een continu rooster van 5 gelijke dagen. Dat betekent dat de kinderen na de zomervakantie van maandag t/m vrijdag naar school gaan van 8.30 tot 14.00 uur en lunchen op school.  Raymond Stuart, directeur licht de besluitvorming toe: “Met de invoering van een nieuw schooltijdenrooster zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We hebben op zorgvuldige wijze de procedure doorlopen middels diverse overleggen, raadplegingen, informatieavond en tenslotte een stemming. Dat hoort bij het wijzigen van een dergelijk besluit, omdat het voor iedereen consequenties heeft. De respons op de stemming was groot; namelijk 91% en daarvan heeft maar liefst 80% gekozen voor het 5-gelijke-dagenmodel. Dit betekent 5 dagen van 8.30 tot 14.00 uur. Ons schoolteam heeft veel zin om met deze nieuwe schooltijden te gaan werken en het op een goede manier te laten functioneren. Alle voorbereidingen worden getroffen zodat we na de zomervakantie van start kunnen gaan! ”